Vochtbestrijding

Problemen met vocht in huis komen erg vaak voor. Maar liefst 1 op 4 woningen in Vlaanderen en Brussel heeft last van vochtproblemen. Het regent in België dan ook gemiddeld 200 dagen per jaar. Voel je nattigheid? Geen probleem, vochtproblemen die tijdig worden opgemerkt, kunnen vaak zonder ernstige gevolgen opgelost worden.

content image

Wat is een vochtprobleem?

Als je in je huis te maken krijgt met ongewenst vocht, zie je dat aan tekenen zoals schimmel, roestvorming, condens, of vochtige plekken. In extreme gevallen krijg je te maken met rottend hout, afbrokkelend beton en scheuren.
Vochtproblemen die echter niet behandeld worden, veroorzaken op langere termijn grote schade. Als je huis een lange tijd aan vocht wordt blootgesteld, kan dit de structuur van je huis aantasten.

content image

 Tip voor vochtbestrijding:

Vochtproblemen worden duurder naarmate het probleem wordt uitgesteld.
Daarom is het aangeraden om deze zo snel mogelijk aan te pakken.

Gevolgen voor jouw gezondheid

Vocht in huis kan ernstige gevolgen hebben voor de bewoners. Onderzoek wees uit dat heel wat mensen met klachten aan de luchtwegen en atopische astma, in een oude woning leven die onderhevig is aan vochtproblemen. Dit door de schimmels en ongedierte, zoals mijten, die in een vochtige woning allerlei allergenen verspreiden.

Het stappenplan om vocht te bestrijden

1. Stel vast wat de oorzaak van jouw vochtprobleem is .
2. Vraag enkele offertes op en vergelijkt ze.  
3. Je laat de oorzaak van jouw vochtprobleem behandelen, of doet dit zelf.
4. Na de behandeling pak je ook de afwerking aan.
5. Je hebt weer een gezond huis!

Welke vochtproblemen zijn er?

Vochtproblemen kunnen zich voordoen door volgende omstandigheden: opstijgend vocht, condensatie, bouwvocht,  doorslaand vocht, vocht in de kelder, constructiefouten, natte schouwen, of lekkage in afvoer of waterleidingen.

content image

Opstijgend vocht

Grondwater wordt opgezogen door de stenen van je woning. Wanneer dit water kan binnendringen in je woning, wordt de onderkant van je binnenmuur vochtig.

content image

Doorslaand vocht

We spreken van doorslaand vocht wanneer vocht via de buitenste muur binnendringt naar de spouw en vervolgens verder binnenkomt via de binnenmuren van een woning.

content image

Vocht in de kelder

Een vochtige kelder is geen pretje. De spullen die je er in hebt opgeslagen kunnen nat worden of  beschimmelen en dat leidt tot heel wat schade. Ook de stabiliteit van je huis kan hierdoor in gevaar komen.

content image

Condensatie

Vocht in huis komt niet altijd van buitenaf. Soms zijn ook interne factoren de oorzaak van vocht, zoals slecht geventileerde badkamers, We spreken in dit geval van problemen door condensatie.

content image

Bouwvocht

Bij het bouwen of verbouwen van een woning worden heel wat bouwmaterialen vermengd met water. Achteraf, tijdens de uithardingsfase, zoekt het overtollige water een weg naar buiten.

content image

Constructiefouten

Een constructiefout is een fout die gemaakt wordt tijdens het bouwen van de woning. Dit soort problemen zijn vrij moeilijk te herkennen.


content image

Natte schoorsteen

We spreken van een natte schoorsteen wanneer rookgassen condenseren in het rookkanaal. Vaak wanneer een oude verwarmingsketel wordt vervangen door een nieuwer model.

content image

Vocht door lekken in leiding of afvoerbuizen

Als alle overige oorzaken niet in aanmerking komen dan zijn lekken in de leiding of afvoerbuizen meestal de bron van je vochtprobleem.

Opstijgend vocht

Grondwater wordt opgezogen door de stenen van je woning. Wanneer dit water kan binnendringen in je woning, wordt de onderkant van je binnenmuur vochtig. Opstijgend vocht is het meest voorkomende vochtprobleem in België. Het zorgt jammer genoeg voor heel wat schade in de woning en komt veelal voor bij oudere woningen die geen spouwmuur hebben, of waar de waterkeringslaag poreus geworden is.

Als mogelijke oorzaken zijn er het ontbreken van een waterkering, een foutieve afwerking van de muur boven de vloerpas, of niet ademende stenen.

Door opstijgend vocht komen er muurzouten in de muur. Deze blijven voortdurend water aantrekken, waardoor er nog meer grondwater je muur binnendringt. Opstijgend vocht tast zowel het metselwerk, het pleisterwerk als de muurafwerking aan. Pak deze vochtproblemen daarom zo snel mogelijk aan en voorkom grote schade aan je woning.

Behandeling van opstijgend vocht

De eerste stap om te zorgen dat de vochtproblemen geen kans meer krijgen, is door de muur waterafstotend te maken. Dat kan door muurinjecties, onderkapping, of drainage.

Duurtijd behandeling

Het is belangrijk om te weten dat het behandelen van opstijgend vocht tijd vraagt. Het kan maanden duren vooraleer de muur volledig uitgedroogd is na de behandeling. Gemiddeld gezien kan je zeggen dat de droogtijd van een behandelde muur één maand per
25-30mm is. Even snel gerekend duurt het voor een muur van 14 cm dus ongeveer 6 maanden voordat die helemaal uitgedroogd is.

Muurinjecties

Bij muurinjecties wordt er een reeks gaten net boven de vloerpas geboord. Daarna worden de gaten opgevuld met een speciale, chemische vloeistof die ervoor  zorgen dat er binnen in de muur een barrière wordt gevormd tegen opstijgend vocht.

Onderkappen

Je kan ook kiezen voor eenzelfde waterkering als bij nieuwbouw. In de bestaande muur wordt een horizontale zaagsnede gemaakt, waarin de folie met een speciale mortel wordt geplaatst. Bij deze behandeling is er expertise vereist, aangezien er moet ingegrepen worden in de dragende constructie van de woning.

Drainage

Drainage wordt uitgevoerd wanneer de grond aan de buitenmuur zeer vochtig is. In de grond wordt een sleuf gegraven waarin een geperforeerde buis met een grindbed wordt geplaatst. Alle buizen worden aangesloten op een lager gelegen verzamelpunt. Wanneer een regenbui zorgt voor overtollig grondwater, zal dit nu sneller kunnen wegvloeien.

Doorslaand vocht

We spreken van doorslaand vocht wanneer vocht via de buitenste muur binnendringt naar de spouw en vervolgens verder binnenkomt via de binnenmuren van een woning.
Dit vochtprobleem komt vooral voor bij poreuze (met kleine gaatjes) of beschadigde buitenmuren. Vooral bij gevels die veel regenbelasting hebben, komt dit probleem voor.

Doorslaand vocht vormt hoofdzakelijk in de winter problemen. Het vocht in de muren bevriest dan en er ontstaan barsten door het uitzetten van het water dat nog in de muur aanwezig is. Je merkt doorslaand vocht vooral bij oude buitenmuren, deze hebben meestal geen spouw en een meer poreuze steen, waardoor het vocht in de muur naar binnen trekt.

Behandeling van doorslaand vocht

Om doorslaand vocht te behandelen wordt de buitengevel eerst grondig geïnspecteerd.
Beschadigde stenen worden vervangen en het voegwerk wordt waar nodig vernieuwd.

Daarna reinigen ze de muur grondig om ze vervolgens te impregneren met een waterafstotend middel. Dit middel dringt diep door in de poriën van de stenen en zo wordt een onzichtbare waterafstotende laag geplaatst.

content image

Vocht in de kelder

Een vochtige kelder is geen pretje. De spullen die je er in hebt opgeslagen kunnen nat worden of  beschimmelen en dat leidt tot heel wat schade. Maar ook de stabiliteit van je hele huis kan hierdoor in gevaar komen.

De oorzaak van vocht in de kelder is te vinden in de buitenmuren  die onvoldoende beschermd zijn tegen binnendringend   grondwater. Dit heet zijwaartse infiltratie en komt vooral voor bij muren die aan de buitenkant in contact staan met aarde. Bij zware regenval stijgt het grondwaterpeil en als je keldermuren of -vloer niet bestand zijn tegen dit water, zal het grondwater je kelder binnenlopen.
Zowel de muren, het plafond als de vloer kunnen structurele schade oplopen aan het metselwerk. De muren van de kelder maken deel uit van de fundering van je huis. Als die beschadigd raken, kan dit zware gevolgen hebben voor de rest van de stabiliteit en constructie van je huis. Ook opstijgend vocht kan zijn oorzaak in een klamme kelder kennen.

Behandeling van een vochtige kelder

Is de kelder ondergelopen of is er een teveel aan grondwater waardoor de behandeling van de kelder niet efficiënt kan gebeuren, dan kan je best het overtollige water eerst via drainage afvoeren. Op die manier wordt de kelder drooggelegd en kan hij verder behandeld worden.

Kelder bekuiping of kelderdichting

Als de drainage afgerond is, kan je de kelder waterdicht maken. Als eerste krijgt de muur een of meerdere fixeerlagen. Daarna wordt de muur verstevigd met cement en krijgt hij een waterdichte cementlaag als afwerking.

Op de plekken waar de vloer de grond raakt, de kimnaad, wordt nog een extra versteviging aangebracht, aangezien dit vaak het zwakke punt is. Na deze behandeling kan het grondwater niet langer via de wand of de vloer binnendringen in de kelder.

Condensatie

Vocht in huis komt niet altijd van buitenaf. Soms zijn ook interne factoren de oorzaak van vocht, zoals slecht geventileerde badkamers, waarbij na een douchebeurt de kamer (te lang) vochtig blijft. We spreken in dit geval van problemen door condensatie.

Condensatie ontstaat wanneer warme, vochtige lucht afkoelt tegen een kouder oppervlak. De waterdamp in de lucht slaat neer als condensvocht, wat resulteert in waterdruppels aan het plafond of tegen de muur.
Ook wij produceren heel wat condens. De lucht die we uitademen is warm en bevat een zekere hoeveelheid vocht. Een gezin van  vier personen produceert per dag gemiddeld 10 - 15 liter vocht per dag. Deels door ademen en zweten, maar ook door douchen, koken of dweilen. Hierdoor ontstaan allerlei problemen zoals schimmelvorming, een muffe geur, beschadiging aan de muurafwerking, afzetting op de ramen en loskomend behang.

Behandeling en voorkomen van condensatie

Om condensatieproblemen te voorkomen is er in principe slechts één oplossing:
de hoeveelheid vocht in de woning beperken. Dit kan door beter te ventileren en door minder vocht te produceren. Vaak kan je aan dat laatste niet zoveel veranderen, daarom deze ventilatietips:

 • • plaats een ventilator in vochtige ruimtes om de luchtcirculatie te verbeteren
 • • maak gebruik van een afzuigsysteem in de keuken tijdens het koken
 • • droog de was in een ruimte die voldoende is geventileerd
 • • zet de ramen ‘s ochtends een kwartier open
 • • zorg voor luchtroosters aan de ramen
 • • zorg voor wat verluchting van de woning de hele dag door

Hebben bovenstaande tips weinig succes? Dan kan je best een professioneel  ventilatiesysteem in de woning te plaatsen. Dit is vaak de enige oplossing voor jouw vochtprobleem en brengt het minste energieverlies met zich mee.

Bouwvocht

Bij het bouwen of verbouwen van een woning worden heel wat bouwmaterialen vermengd met water. Achteraf, tijdens de uithardingsfase, zoekt het overtollige water een weg naar buiten. Dit zorgt voor een hogere luchtvochtigheid in huis.

In de meeste gevallen is dit niet echt een probleem, maar wanneer de luchtvochtigheid hoog blijft en je geen actie onderneemt, kan dit leiden tot een muffe geur en kunnen er zich schimmels gaan ontwikkelen. Ook het hout in de woning kan hierdoor uitzetten, waardoor het bouwmateriaal gaat verzwakken en de isolatie aangetast wordt.
Dit komt het meest voor na storten van beton en chape of pleisterwerken.

Behandeling van bouwvocht

Alle bouwvocht op natuurlijke wijze laten uitdrogen kan tot 18 maanden tijd vragen. Voor een optimaal resultaat laat je best alle ramen en deuren wijd openstaan, zodat er voldoende ventilatie is.

Wil je een snellere oplossing, dan kan je ervoor kiezen om een bouwdroger te plaatsen. Dit apparaat haalt het vocht uit de lucht en vangt het op in een reservoir. Dit zorgt ervoor dat je sneller kan verven en behangen. In het ideale geval wordt de totale droogtijd op die manier herleid tot 2 tot 4 weken.
Een bouwdroger kan perfect gecombineerd worden met de natuurlijke wijze van drogen, zo kan je op zonnige dagen de deuren open zetten en het apparaat even afzetten.

Is het buiten kouder dan 12°C, dan zal een traditionele bouwdroger niet volstaan. Je kiest dan best voor een bouwdroger die de woning ook gaat verwarmen, waardoor het water in de muren verdampt. Heeft de bouwdroger na 24 uur slechts 1 cm water opgevangen, dan kan je ervan uitgaan dat de woning droog genoeg is.

Constructiefouten

Een constructiefout is een fout die gemaakt wordt tijdens het bouwen van de woning.

Voorbeelden van constructiefouten zijn een slecht geplaatst daklood of een fout in de waterkerende laag. Dit soort problemen zijn vrij moeilijk te herkennen. Het is namelijk mogelijk dat de constructiefout niet zit waar het vochtprobleem zichtbaar wordt. Bij twijfel kan je er best een expert bijhalen.

Koudebruggen

Een koudebrug is een plaats in de buitenschil van jouw woning waar de isolatielaag onderbroken is. Dit heeft tot gevolg dat je hier warmteverlies kan leiden en dat je daardoor ook kans krijgt op condensatie- en vochtproblemen. Een goed geïsoleerd huis heeft geen of zeer weinig koudebruggen. Vooral aansluitingen rond ramen en deuren zijn hierin zwakke plekken.

Een koudebrug is vaak te herkennen aan vocht en schimmelplekken op een beperkte zone op de muur. Vermoed je dat er een koudebrug in jouw muur zit? Ga dan even met jouw vlakke hand over de muur. Voel je een plaats die opmerkelijk koeler aanvoelt dan de andere plaatsen, dan spreken we van een koudebrug.
Ook hier is ingrijpen in de constructie de enige mogelijkheid. In heel uitzonderlijk gevallen is het ook mogelijk om te kiezen voor na-isolatie van de spouwmuur. De koudebrug volledig verhelpen is echter meestal te duur waardoor dit niet wordt uitgevoerd.

Natte schoorsteen

We spreken van een natte schoorsteen wanneer rookgassen condenseren in het rookkanaal. Dit verschijnsel doet zich voor wanneer een oude verwarmingsketel wordt vervangen door een nieuwer model met een hoger rendement. De nieuwe ketel haalt meer warmte uit de rookgassen waardoor deze al in het rookkanaal afkoelen tot het condensatiepunt. Het gevolg van dit fenomeen zijn vochtplekken die zichtbaar worden op de schoorsteen.

De enige echte oplossing voor dit vochtprobleem is het plaatsen van een geïsoleerde
schouwvoering tot boven het dak in dezelfde diameter als de uitlaat van de nieuwe ketel.

Bij een verkeerde behandeling zal het vochtprobleem tijdelijk verholpen zijn maar komt het later terug. Daarom is het aan te raden om meerdere offertes en analyses op te vragen.

Vocht door lekken in leiding of afvoerbuizen

Als alle overige oorzaken niet in aanmerking komen dan zijn lekken in de leiding of afvoerbuizen meestal de bron van je vochtprobleem.
De plaats van het lek is niet altijd even goed te vinden, onder andere omdat de vochtplekken vaak pas zichtbaar worden maanden nadat het lek is ontstaan. Raadpleeg bij een lek in een leiding of afvoerbuis steeds een professionele firma. Door hun specifiek gereedschap kunnen zij het lek in een mum van tijd opsporen.

De gevolgen van vocht?

Vochtproblemen tasten je woning structureel aan op verschillende plekken en kan gezondheidsproblemen met zich meebrengen. Je woning daalt in waarde, wat belangrijk is bij een eventuele verkoop. Bovendien zijn er tal van zichtbare gevolgen. We lijsten ze voor je op.

Schimmel

Op vochtige plekken kunnen zich schimmels ontwikkelen. Ze hechten zich aan ruwe oppervlakken met kleine luchtopeningen. De sporen die de schimmels verspreiden zijn ongezond voor ons lichaam. Schimmels kunnen irritaties opwekken en allergische reacties teweegbrengen. De oorzaak aanpakken is van groot belang.

Luchtwegen

De meeste zichtbare schimmels in de woning zijn de zwarte schimmels.  Sommige schimmels produceren mycotoxinen, schimmelgif dat schadelijk is bij het inademen. Luchtwegen raken daardoor geïrriteerd en kunnen astmatische reacties uitlokken.

Muffe geur in de woning

Schimmels en bacteriën die groeien op een vochtige ondergrond veroorzaken een muffe geur in huis. Hangt er een muffe geur in je woning? Ventileer dan zo goed mogelijk. Blijft de geur nog steeds hangen, dan heb je waarschijnlijk schimmels in huis.

Behandeling van schimmel

De meest efficiënte manier om schimmels te verwijderen is door een reinigingsmiddel te gebruiken dat speciaal voor schimmels bedoeld is. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het gebruik van deze reinigingsmiddelen, want de vrijkomende dampen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.

Zwammen

Naast schimmels kunnen er zich ook zwammen ontwikkelen op vochtige en slecht verluchte plaatsen in de woning. Hoewel zijn aanwezigheid soms erg lastig te herkennen is voor wie geen expert is, komt de huiszwam vaak voor.
De huiszwam heeft weinig tot geen voedsel, licht, water of lucht nodig om zich te verspreiden. Hij haalt ijzer en calcium uit het pleister- en metselwerk. Wanneer huiszwam in je woning te vinden is, zal die vooral schade toebrengen aan houten constructies. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de stabiliteit van je huis.

Behandeling van zwammen

Het is aangewezen om zo snel mogelijk een expert te contacteren van zodra je zwammen in huis opmerkt. De expert zal ervoor zorgen dat de sporen zich niet gaan verspreiden bij het verwijderen van de zwam.

Salpeter

Wanneer muren lange tijd vochtig zijn, kan er salpetervorming ontstaan. Salpeter wordt ook wel kaliumnitraat genoemd en is een combinatie van vocht en chemische elementen in het grondwater. Het is te herkennen aan de witte cirkels die zichtbaar worden op jouw muren.
Het bestaat o.a. uit ammoniak en is schadelijk voor de gezondheid en kwaliteit van de bouwconstructie.

Behandeling van salpeter

Salpeter verwijderen kan je ook zelf doen. In heel wat doe-het-zelf-winkels zijn producten te vinden die dit probleem kunnen oplossen en verdere verspreiding voorkomen. Vaak gaat het om vloeistoffen die je op de muur kan aanbrengen.
Vooraleer je begint aan de behandeling moet eerst alle behang en/of verf van de muur verwijderd worden. Het salpeter dat reeds aanwezig is, moet zo goed mogelijk verwijderd worden. Borstel de muur in met de oplossing, spoel de muur dan goed af en laat vervolgens enkele weken drogen.
Opgelet, zorg ervoor dat je handschoenen aantrekt en een veiligheidsbril opzet bij het behandelen van de muur.

Beschadigd pleisterwerk

Door vocht in de muren stapelen muurzouten zich op. Deze zorgen ervoor dat pleisterwerk stilaan zijn hechting verliest. Door de verminderde kracht van het pleisterwerk en de verhoogde vochtigheid in de muur, zal de laag pleister daarom beetje bij beetje loslaten.
Vaak merk je dit eerst door belletjes die zich vormen onder de verflaag op de muur.

Behandeling van beschadigd pleisterwerk

Wanneer het pleisterwerk grote schade heeft opgelopen, zit er niets anders op dan de
beschadigde laag te verwijderen en de muur te behandelen tegen vocht.
Het laten uitdrogen van de muur kan vrij lang duren. Een snellere oplossing is een waterdichte wapening aan te brengen op de brute muur, dit is een cementlaag dat geen water doorlaat. Nadat de muur waterdicht is gemaakt, kan hij opnieuw bepleisterd worden.

Loskomend behang

Een ander vaak voorkomend gevolg van vochtige muren is loskomend behangpapier. Aan de achterzijde van het behang is vaak schimmel te zien. In dit geval is het behang niet meer te redden en dient het volledig vervangen te worden nadat het vochtprobleem is opgelost.

Behandeling van loskomend behang

In de meeste gevallen wordt de muur behandeld door het injecteren van hydrofobe vloeistof, zoals bij beschadigd pleisterwerk. Na de behandeling moet de muur eerst goed uitdrogen voordat hij weer kan behangen of geverfd worden.

Feit of fabel

Schimmel kan je verwijderen met bleekwater

Bleekwater, of andere producten die chloor bevatten, zijn niet beter dan water en zeep als het aankomt schimmel te verwijderen. Ze zijn zelfs veel schadelijker voor jou en het milieu.

Als na een behandeling de muur droog aanvoelt kan ik opnieuw pleisteren en schilderen

Dat zou onverstandig zijn, want je muur  is nog niet helemaal direct droog na de behandeling. Zelfs al voelt dit zo aan, de binnenkant is wellicht wel nog vochtig en dat vocht moet ook ergens naartoe. Wacht ten minste 6 maanden en begin liever nog later.

Het is ongezond om je kleren binnenshuis te drogen

Zolang je achteraf de ruimte maar goed verlucht, of de ruimte zelf geventileerd is, kan dit geen kwaad. Een luchtvochtigheidsgraad van 50% is het maximum van wat als gezond wordt beschouwd. Als je voldoende verlucht of ventileert blijf je hier ruimschoots onder.

Grote oppervlaktes met schimmel kan je beter door een professional laten behandelen

De zichtbare schimmels zijn meestal maar een topje van de ijsberg. Er zit altijd een groter geïnfecteerd stuk achter en rond de schimmel die je niet ziet, of zelfs ruikt. Een professional kan dit makkelijk opsporen en behandelen.

Checklist

 • Je kent de oorzaak van jouw vochtprobleem.
 • Je kent de oorzaak van jouw vochtprobleem niet en hebt een specialist ingeroepen.
 • Heb je meerdere offertes opgevraagd en vergeleken?
 • Je hebt de juiste oplossing gekozen om de oorzaak aan te pakken.
 • Al het beschadigde structurele materiaal (plaaster, hout, …) is verwijderd/opgekuist.
 • Na de behandeling heb je voldoende lang gewacht om opnieuw te pleisteren en schilderen.
 • Ventileer je voldoende alle ruimtes?
arrow down